หนีห่าง – เขียนไข เเละ วานิช Cover by Yong P | PCOVE studio

เนื้อเพลง

ดวงตะวันนับคืนราตรีผ่านปี
ดาวและเดือนเคลื่อนหมุนผ่านไป ผ่านมา
ใจเธอยังคงสับสน
อยู่บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง
คอยหมุนผ่านไป รอบกายฉัน

 

นั่งมองดูดวงดาว
ฉันมองเห็นเธอสุขสกาว
ส่องแสงเรืองรองนับกาวใจ
เธอเหมือนดวงดาวส่องแสง

 

วันดีคืนดีเธอหายลับไป
จากดวงตาฉัน
มองไม่เห็นดวงใจเธอนั้น
เธอเหมือนดวงดาวที่คอยหนีห่าง

 

นั่งมองดูดวงดาว
ฉันมองเห็นเธอสุขสกาว
ส่องแสงเรืองรองนับกลางใจ
เธอเหมือนดวงดาวส่องแสง

 

วันดีคืนดีเธอหายลับไป
จากดวงตาฉัน
มองไม่เห็นดวงใจเธอนั้น
เธอเหมือนดวงดาวที่คอยหนีห่าง

 

วันดีคืนดีเธอหายลับไป
จากดวงตาฉัน
มองไม่เห็นดวงใจเธอนั้น
เธอเหมือนดวงดาวที่คอยหนีห่าง