ไม่รู้เมื่อไหร่ – Bodyslam Cover by Yong P | PCOVE studio

เนื้อเพลง

ยอมเจ็บยอมทนเพื่อคนรัก ฉันอยู่ลำพังคนเดียวใช่ไหม
และวันสุดท้าย ไม่รู้เมื่อไหร่
ฉันอยู่ลำพังที่กลางฝน คืนเปลี่ยนเวียนวน
ยังทนและรอ และวันสุดท้าย ไม่รู้เมื่อไหร่

พรุ่งนี้ยังมีอีกแสงไฟ แต่ร่างกายไม่ยอมให้ใจมันสั่ง
ทุกคืนยังหลับฝันถึงเธอ

ก็ได้แต่รอ วันนี้ไม่เหลือใคร แต่รักไม่มีวันเปลี่ยน
รอแต่รักที่หายไป ที่หัวใจยังคงต้องการ
รอไม่รู้เมื่อไหร่ที่ใจจะได้พบเธอ

ยอมเจ็บยอมทนเพื่อคนรัก ฉันอยู่ลำพังคนเดียวใช่ไหม
และวันสุดท้าย ไม่รู้เมื่อไหร่

พรุ่งนี้ยังมีอีกแสงไฟ แต่ร่างกายไม่ยอมให้ใจมันสั่ง
ทุกคืนยังหลับฝันถึงเธอ

ก็ได้แต่รอ วันนี้ไม่เหลือใคร แต่รักไม่มีวันเปลี่ยน
รอแต่รักที่หายไป ที่หัวใจยังคงต้องการ
รอไม่รู้เมื่อไหร่ ไ ม่รู้เมื่อไร ก็ได้แต่รอ แต่รอ

วันนี้ไม่เหลือใคร แต่รักไม่มีวันเปลี่ยน
รอแต่รักที่หายไป ที่หัวใจยังคงต้องการ
รอ… ไม่รู้เมื่อไร ไม่บอกหัวใจให้หยุดฝัน
ได้แต่เฝ้ารอจนวันนั้น
วันที่หัวใจมันหยุด ฉันคงต้องหยุดรอ… เธอ